Kunder

Kunder:
-Eks. kunde grupper.

Bedrifts kunder:
•Arkitekter
•Reklamebyråer
•Trykkerier
•(Grafisk industri)

Privat kunder:
•iPhone reparasjoner
•Support Mac/PC
•Service Mac/PC