Vann Søl

Søl i maskinen/telefonen.

Rent vann.
Kan gå bra. (Mest utsatt, tastatur)

Andre vesker.
Fører ofte til at maskinen nærmest ruster bort.
Maskinen kan godt virke noen dager etter at den er tørket.
Ofte så stopper maskinen etter en stund pga skadene.
Da er vanligvis mye ødelagt.

Tiltak
Hva gjør jeg.
Fjern strømforsyning og batteri hvis mulig.
Beveg minst mulig på maskinen slik at vesken ikke renner rundt inne i maskinen. Tørk av det du kan se.
Legg maskinen telefonen gjerne på et varmt badegulv 2 til 5 dager, med bunnen/baksiden ned.
Slik at vesken samles der den gjør minst skade.
Med noen Mac’er kan det kanskje være lurt og bygge opp under bakkanten på maskinen med maks ca 1 cm får å få vesken til og trekke fremover.

Ta gjerne maskinen med til service, men holde den mest mulig vannrett før vesken er fordampet.

Har maskinen mye viktige data
På mange bærbare Mac’er sitter harddisken forran til høyre på maskinen. (Ikke på Retina og MacBook Air.)
Er harddisk viktigere enn maskinen la maskinen ligge flatt eller litt høyere forran.